24 มิ.ย. เวลา 11:05 • ความคิดเห็น
เดี๋ยวนะ introvert คือรสนิยม คือประเภทคน คือบุคลิกภาพ ไม่ใช่โรค ไม่ใช่คนเลว ไม่ใช่ความเห็นแก่ตัว ทำไมจะรักไม่ได้
เลว = ไม่ควรรักใคร➡️ เพราะชีวิตคนที่รักไม่มีคุณภาพ
ไม่เจริญ=ไม่ควรรักใคร ➡️เพราะชีวิตคนที่รักไม่มีคุณภาพ
จะเกาะเขากินอย่างเดียว=ไม่ควรรักใคร➡️เพราะชีวิตคนที่รักไม่มีคุณภาพ
ไม่ทำงานทำการ =ไม่ควรรักใคร➡️เพราะชีวิตคนที่รักไม่มีคุณภาพ
เดนมนุษย์=ไม่ควรรักใคร➡️เพราะชีวิตคนที่รักไม่มีคุณภาพ
ความรักไม่ใช่ภาระ ถ้ารักใครควรให้ชีวิตเขามีคุณภาพที่ดีด้วย !! introvert ไม่เกี่ยว
โฆษณา