10 ก.ค. เวลา 07:55 • หุ้น & เศรษฐกิจ

ผลตอบแทนหุ้น 1 ปี บริษัทใหญ่สุด ของประเทศเหล่านี้

โฆษณา