คำถาม

เมื่อคุณอายุ 30 แล้ว แทนตัวเองว่าเป็นพี่เป็นน้องหรือคุณ เวลาคุยกับคนไม่รู้จักหรือสั่งอาหาร ?
19 มิ.ย. 2021 เวลา 03:49 • ความคิดเห็น • 1 คำตอบ
คำตอบ (1)