ความคิดเห็นบนคำถาม

ถ้าวันนี้คือวันสุดท้ายของชีวิตคุณจะทำอะไรในวันนี้ ?
12 ก.ค. 2021 เวลา 07:16 • ปรัชญา • 32 คำตอบ
คำตอบ (32)