มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

คนที่ทำธุรกิจ sme คิดอย่างไรกับการจ้าง Agency คะ และต้องการได้อะไรบ้างนอกจากเพิ่มยอดขาย ?
19 ก.ค. 2021 เวลา 04:15 • การตลาด • 1 คำตอบ
คำตอบ (1)
  • การจ้างเอเจนซี่ ปัญหาคือ หาจุดราคาที่เหมาะสมยาก เนื่องจากเป็นงานบริการที่คาดการณ์อนาคต
    โดยมาก SME ต้องการให้ธุกิจเติบโต แข่งขันได้ ก็จะดูผลลัพธ์ที่ยอดขายเป็นหลัก เพราะเป็นสิ่งที่วัดผลเป็นสถิติได้ง่ายสุดถึงการคาดการ ของความสำเร็จในการจ้างงาน และการ...