ความคิดเห็นบนคำถาม

ความจริงในสังคมยังมีอยู่ไหม เพราะทุกวันนี้ที่เห็นเป็นเพียง ละคร ฉากนึง เท่านั้น ?
1 ส.ค. 2021 เวลา 04:40 • ปรัชญา • 5 คำตอบ
คำตอบ (5)
  • เมื่อคุณเข้าใจ ชีวะกับสรีระ
  • ความจริงแท้ๆ เลยนั้นไม่มีหรอกค่ะ
    มันเป็รลักษณะว่า "ความจริงของใคร" มาหกว่า...
  • ชีวิตก็ละครฉากหนึ่งเหมือนกัน แต่ มันจะมีความหมายจริงๆก็ต่อเมื่อเราใส่ใจ
  • คำถามกว้างไปนะคำว่า”สังคม”มันก็คือกลุ่มคน/ชุมชนหรือในที่ที่มีคนอยู่รวมกัน. คำถามว่าความจริงในสังคมยังมีอยู่ไหมมันก็จะมีทั้งสองอย่างแหละมีทั้งจริงและไม่จริงส่วนละครก็เอามาจากชีวิตจริงของสังคมแล้วเอามาปรุงแต่งให้คนติดตาม ละครคือธุรกิจที่เอาเรื่องจริงของสังคมมาตีแผ่ สังคมมีหลากหลายก...
  • อืม 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔สงสัยเหมือนกัน🤔🤔🤔🤔มีไหม