ความคิดเห็นบนคำถาม

ระบอบเผด็จการกับระบอบประชาธิปไตยต่างกันอย่างไร ?
17 ส.ค. 2021 เวลา 17:47 • การศึกษา • 1 คำตอบ
คำตอบ (1)