คำถาม

ในมุมมองของคุณ นักพูดหรือผู้พูดที่ดีเป็นแบบไหน ?
21 ส.ค. 2021 เวลา 07:26 • 2 คำตอบ
คำตอบ (2)
  • เป็นกลาง มีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ ไม่ยกหางตัวเอง รอบรู้ ตอบคำถามได้ตรงกับที่ถาม พูดกระชับ ไม่ยืดเยื้อ ตรงประเด็น ใช้ภาษาได้ถูกต้อง ดึงความสนใจคนฟังได้ดี เนื้อหาตรวจสอบได้ รู้ฐานะตัวเอง ไม่พูดก้าวก่ายผู้อื่น ไม่เป็นคนดีที่ชี้คนอื่นว่าเลว
    • 1
    • พูดดี มีสาระ พูดในสิ่งที่มีประโยชน์ พูดให้ความรู้ ให้กำลังใจ 😁😁
      • 1