ความคิดเห็นบนคำถาม

ปรับตัวอย่างไรกับคนที่มีคำพูดกับการกระทำที่สวนทางกัน ?
30 ส.ค. 2021 เวลา 15:19 • ความคิดเห็น • 4 คำตอบ
คำตอบ (4)