ความคิดเห็นบนคำถาม

จะรู้ตัวเองว่าดีพอได้เองไร โดยไม่ใช่การหลงตัวเอง ?
3 ก.ย. 2021 เวลา 04:11 • ปรัชญา • 3 คำตอบ
คำตอบ (3)