มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

เป็นไปได้ไหมที่มนุษย์จะไม่มีการแย่งชิงและเบียดเบียน ?
3 ก.ย. 2021 เวลา 15:18 • ปรัชญา • 2 คำตอบ
คำตอบ (2)
 • ลองหลับตาลงสิ ห้ามความคิดได้ไหม
  แค่จิตเราก็แย่งกันวิ่งไปอดีต ยันโลกหน้า
  • เป็นไปได้ค่ะ ถ้าทุกคนมีศีลธรรมในใจ การมีศีลมีธรรม คือการละเว้นการเบียดเบียนผู้อื่น หากเราไม่เบียดเบียน หรืออยากได้ของผู้อื่น เราก็ไม่ต้องมีกรรมติดตัว และเวียนว่ายตายเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมไม่สิ้นสุด
    วีระ กระแสร์ฉาย
    แต่จากอดีตถึงปัจจุบันดูเหมือนสงครามระหว่างมนุษย์ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จะไม่มีวันสิ้นสุด