มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

ข้อดีของหัวหน้าแบบไหน ที่คุณต้องการ ขอ 3 ข้อ ?
15 ก.ย. 2021 เวลา 15:37 • ความคิดเห็น • 2 คำตอบ
คำตอบ (2)
 • 1.รู้จักและเข้าใจความสามารถความถนัด นิสัยใจคอรู้ธรรมชาติของลูกน้อง​ รู้ว่าเขาไม่ถูกกับใครหรือมีปัญหาสุขภาพ​อะไร เพื่อใช้งานให้เข้ากับเขา และเข้าใจขีดความสามารถว่าทำอะไรได้ไม่ได้
  2.ปกป้อง หรือเป็นที่ปรึกษาพึ่งพาได้ ในเวลาทีีเจอปัญหา เช่นต้องโดนเรียกประชุมปัญห...
  • 1.เป็นครู : สอน แนะนำ อบรม ติเพื่อก่อด้วยความเมตตา กรุณา
   2. มีใจเป็นกลาง : สนับสนุนจุดแข็งและไม่ปฏิเสธจุดอ่อนของลูกน้องโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
   3 มีพระเดช พระคุณ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์