ความคิดเห็นบนคำถาม

คนดีกับคนชั่วเค้าแยกแยะกันยังไง?
22 ก.ย. 2021 เวลา 22:09 • ข่าวรอบโลก • 5 คำตอบ
อยากจะรู้การคิดของแต่ละคน
คำตอบ (5)
 • สุดยอดคำตอบ
  0 อ้างอิงจาก มงคลสูตรซึ่งเป็นพระสูตรสำคัญบทหนึ่ง ในพระพุทธศาสนาเถรวาท เพราะมีเนื้อหาแสดงถึงการปฏิเสธ มงคลภายนอก ที่นับถือเหตุการณ์หรือสิ่งต่าง ๆ ว่าเป็นมงคลหรือมีมงคล
  1
  0 พระท่านกล่าวไว้ว่า: มันคือบันไดขั้นแรกในการทำความดี ถ้าหากคบมิตรชั่ว... อ่านต่อ
  2
 • คนดี คือ คนที่ทำในสิ่งที่คนหมู่มาก เชื่อว่าดี
  คนชั่ว คือ คนที่ทำในสิ่งที่คนหมู่มาก เชื่อว่าไม่ดี
  ความดีหรือชั่ว ถูกกำหนดจาก บรรทัดฐานของสังคมนั้นๆ ตลอดไปจนถึง สามัญสำนึก หรือ บรรทัดฐานที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก...
 • ดูการกระทำครับ
 • ต้องใช้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ครับ เพราะบางที การกระทำ คำพูด เมคขึ้นมาได้ครับ ดูไปยาวๆ
 • ดีชั่ว อยู่ที่จิตใจตัวเราไงครับ ทำแล้วรู้สึกดีกับตัวเองถูกต้องคือดี ทำแล้วรู้สึกไม่ดีต่อตัวเอง คนรอบข้างเดือดร้อนไม่ดี เป็นความชั่ว ไม่เกี่ยวกับสังคมที่กำหนดว่าตามกันครับ. คนดีกับคนชั่วจึงเกิดขึ้นกับใจคน ๆ นั้นครับ. สับสนเหมือนกันนะผม 55