ความคิดเห็นบนคำถาม

สมมุติว่าคุณอยากมีแฟน คุณจะจีบใคร ระหว่างคนที่คุณมีโอกาสอาจจีบได้ และอีกคนที่คุณมีโอกาสน้อยมากที่จะจีบเขาติดคุณจะเลือกจีบใครครับ ?
24 ก.ย. 2021 เวลา 14:04 • ความคิดเห็น • 5 คำตอบ
คำตอบ (5)