ความคิดเห็นบนคำถาม

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าความรู้สึกนี้เขาเรียกว่า " ความรัก" ?
22 ต.ค. 2021 เวลา 15:40 • 3 คำตอบ
คำตอบ (3)