ความคิดเห็นบนคำถาม

ทำไมที่เมืองนอกต้องบอกจุดหมายที่จะไปถึงเป็นระยะเวลา ซึ่งต่างจากไทยที่มักจะใช้มาตรวัดระยะทางครับ ?
26 ต.ค. 2021 เวลา 08:20 • ความคิดเห็น • 1 คำตอบ
คำตอบ (1)