ความคิดเห็นบนคำถาม

ถ้ามนุษย์ยุดก่อนไม่ได้รู้วิธีการจุดไฟได้ด้วยตัวเองคุณว่าอะไรมาสอนพวกเขาให้จุดไฟเป็น ?
3 พ.ย. 2021 เวลา 11:21 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี • 7 คำตอบ
การจุดไฟเป็นครั้งแรกของมนุษย์นำมาซึ่งการเปลี่ยนโลกจนถึงทุกวันนี้
คำตอบ (7)