ความคิดเห็นบนคำถาม

คิดอย่างไรเมื่อหัวหน้างาน จ้างแต่ที่ปรึกษา เพื่อช่วยให้ตัวเขาเองทำงานต่อไปได้อยู่ตลอดเวลา?
9 พ.ย. 2021 เวลา 07:28 • ความคิดเห็น • 3 คำตอบ
คำตอบ (3)