คำถาม

การผูกขาดกับการholdings มีความแตกต่าง หรือ มีความเหมือนกันอย่างไรครับ ?
28 พ.ย. 2021 เวลา 00:46 • หุ้น & เศรษฐกิจ • 1 คำตอบ
คำตอบ (1)
  • คำว่าผูกขาด (Monopoly) หมายถึง ผู้ผลิตหรือผู้ขายรายเดียว เป็นผู้เล่นรายเดียวในตลาด และทำให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายรายเดียวที่ว่านี้ มีอำนาจ ทั้งในการกำหนดปริมาณสินค้าที่จะผลิต และราคาที่จะขาย ทำให้ภาครัฐต้องสร้างกลไกแทรกแซงเพื่อให้เกิดการแข่งขัน เกิดผู้ผลิตรายใหม่ และผู้บริโภคก็มีทางเ...
    126 รับชม