ความคิดเห็นบนคำถาม

ถ้าเราซื้อคอนโดที่ยังไม่สร้าง หรือกำลังสร้าง มีข้อดีหรือข้อเสียอะไร ?
1 ธ.ค. 2021 เวลา 15:30 • อสังหาริมทรัพย์ • 2 คำตอบ
คำตอบ (2)