ความคิดเห็นบนคำถาม

ปลูกถั่วอะไรแล้วไม่ได้ถั่วงอก เห็นชอบพูดว่าปลูกถั่วเขียวได้ถั่วงอก แค่สงสัยถัวอะไรที่ปลูกแล้วไม่งอก ?
12 ธ.ค. 2021 เวลา 12:18 • การเกษตร • 2 คำตอบ
คำตอบ (2)