คำถาม

ถ้ารองเท้าคุณหายไป และพบว่ามีคนใส่รองเท้าคุณอยู่และทำกิริยาเหมือนไม่ทีอะไรเกิดขึ้น คุณจะทำอย่างไร ?
22 ธ.ค. 2021 เวลา 07:56 • ไลฟ์สไตล์ • 5 คำตอบ
สถานะการณ์จริง งดสร้างภาพ
คำตอบ (5)