ความคิดเห็นบนคำถาม

หน้าตาดีแต่นิสัยไม่ดี กับหน้าตาไม่ดีนิสัยดี เลือกอะไร แล้วเคยเจอคนหน้าตาดีนิสัยดีไหม หรือ หน้าตาดีแต่นิสัยไม่ดี?
10 ม.ค. 2022 เวลา 12:25 • ความคิดเห็น • 10 คำตอบ
คำตอบ (10)