คำถาม

คิดว่าคนในยุคนี้มีปัญหาด้านใดมากที่สุด ?
12 ก.พ. 2022 เวลา 03:50 • ความคิดเห็น • 24 คำตอบ
สุดยอดคำตอบ
เราเป็น “ชาวพุทธ” ที่ มุ่งสร้าง “วัด” มากกว่าสร้าง “ปัญญา”
สุดท้ายก็มีแต่การ พรำ่รำพัน เรื่อง “ซึมเศร้า” ทั้งๆที่เรียนกันมาแล้วว่า “ตนคือที่พึ่งแห่งตน” และ “บุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร” !
    คำตอบ (24)