คำถาม

วิธีสร้างพลังบวกของคุณคืออะไร ?
31 มี.ค. 2022 เวลา 01:22 • ไลฟ์สไตล์ • 32 คำตอบ
สุดยอดคำตอบ
มองโลกตามความเป็นจริง มองโลกทั้งสองมุม ทั้งด้านบวกและด้านลบ นักจิตวิทยามักจะแนะนำการสร้างพลังบวกโดยมองจากมุมด้านที่ดี โดยละทิ้งด้านที่ไม่ดี แต่ในมุมของศาสนาพุทธ เรามองความเป็นไปของทั้งสองด้าน ไม่ว่ามันจะดีจะเลว มันก็เป็นสภาวะชั่วครู่ ชั่วคราว ที่ไม่ยั่งยืน ซักวันหนึ่งมันก็จะดับไป...
  • 7
    คำตอบ (32)