ความคิดเห็นบนคำถาม

เข้าใจแล้วไม่ทุกข์ แต่ไม่ได้มีความสุข เราควรแก้ไขที่ทุกข์หรือสุข ดี?
1 เม.ย. 2022 เวลา 13:35 • 2 คำตอบ
คำตอบ (2)
 • แก้ไขที่ทัศนะ
  ที่พูดมาแฝงด้วยคำว่า "อยากสุข"
  สุขทุกข์เป็นเหมือนเหรียญ 2 ด้าน
  มาด้วยกันเสมอ...
  1
  • 2
 • มีสุข หมดสุข ทุกข์แทรก
  แยกทุกข์ ไร้สุข คือว่าง
  1
  • 2