ความคิดเห็นบนคำถาม

ถ้าเราถูกรีเซ็ตทักษะให้อยู่ในระดับต้น เราจะเริ่มเรียนรู้ใหม่แต่ต้นใหม ถ้าเริ่มใหม่กับสิ่งที่เก่งอยู่แล้ว ?
22 เม.ย. 2022 เวลา 09:23 • การศึกษา
ยังไม่มีคำตอบ