ความคิดเห็นบนคำถาม

อยากให้ข้อสอบเป็นแบบเลือกคำตอบ(ปรนัย)หรือเขียนบรรยาย/เรียงความ(อัตนัย) ?
4 พ.ค. 2022 เวลา 17:28 • การศึกษา • 2 คำตอบ
อยากเห็นคนรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าเสนอความคิดเห็นไหม
คำตอบ (2)
  • คิดว่าอาจจะขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เรียนรึเปล่าคะ เช่น ถ้าเป็นวิชาเกี่ยวกับภาษา เราจะชอบแบบกาเพราะเราสามารถเดาได้ถ้าเกิดแปลไม่ออก
    แต่ส่วนตัวเราจบบริหารธุรกิจมา จะชอบแบบบรรยายมากกว่าค่ะ เวลาเขียนบรรยายแล้วรู้สึกมันเป็นอิสระมากๆ ค่ะ ยิ่งตอนอ่านหนังสือก็อ่านแบบทำความเข้าใจ...
  • บรรยายค่ะ
    หรือเลือกตอบแล้วมีตัวเลือกซัก 7 ข้อ