คำถาม

ปัญหาทุกอย่างไม่ได้แก้ได้ด้วยการปลงตก เห็นด้วยไหม ?
6 มิ.ย. 2022 เวลา 14:45 • ไลฟ์สไตล์ • 6 คำตอบ
เช่น หิว เราจะปลงตกอย่างไร ? ชามไม่ได้ล้างเราจะปลงตกอย่างไร
คำตอบ (6)