คำถาม

การเป็นหัวหน้า ที่สนิทกับลูกน้องมาก เป็นเรื่องที่ดีหรือไม่
9 มิ.ย. 2022 เวลา 04:49 • ธุรกิจ • 1 คำตอบ
หัวหน้าที่สนิทกับลูกน้องมาก หรือ ควร เว้น ระยะ
คำตอบ (1)
  • ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน  (conflict of interest)
    1. ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ (conflict of interest) คือสถานการณ์ที่บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ ( เช่น ทนายความ นักการเมือง ผู้บริหาร หรือ ผู้อำนวยการของบริษัทเอกชน หรือ หน่วยงานรัฐ)...
    • 1