ความคิดเห็นบนคำถาม

ทำไมผู้ชายต้องเริ่มจีบผญเอง ?
15 มิ.ย. 2022 เวลา 13:49 • ความคิดเห็น • 7 คำตอบ
คำตอบ (7)
 • ผมเข้าไปบอกว่าเราชอบเธอ​ แล้วเธอว่าเราขี้หึงนะ​ ผมก็เลยไม่จีบต่อ
 • เพราะผู้หญิงที่จีบผู้ชายก่อนมีน้อย
  หรือชวนคุย หรือทักทาย ทักก่อน
  ส่วนผู้ชายต้องเป็นฝ่ายจีบก่อนเสมอ
  มองก่อน ส่วนผู้หญิงก็แอบมอง...
 • เพื่อนรอบตัวที่สมหวังกัน คือ จีบผู้ชายก่อนทุกคน
  แต่เค้าไม่ยอมให้เรียกว่าจีบนะ เรียกว่า สร้างโอกาส 🤭
 • ถ้าผู้หญิงจีบก่อน สมัยยุคเก่า เค้ามองว่าผู้หญิงไม่รักนวลสงวนตัว ให้ท่า ดูกิริยาไม่น่าชม ไม่สมเป็นผู้หญิงกุลสตรี ผู้ชายที่บ่งบอกว่าเป็นสุภาพบุรุษชายชาตรี สมควรจีบหญิงก่อน
 • เป็นพฤติกรรมที่ตกทอดกันมาจากบรรพบุรุษตั้งแต่ยุคหินโน่น เพราะเพศชายมีมากกว่าเพศหญิง แม้อัตราเกิดไม่ต่างกันมาก แต่อัตราการอยู่รอดและเติบโตถึงวัยเจริญพันธุ์ ชายมีมากกว่าหญิง เพราะลักษณะทางกายภาพ
  ภารกิจของมนุษยชาติคือการสืบเผ่าพันธุ์ดำรงรักษาวงศ์ตระกูล หากเพศชายไม่อ...
 • ตามความคิดเรา วิเคราะห์ตามฟังก์ชั่นสืบพันธุ์
  ผช.เป็นฝ่ายรุก มีเมล็ดพันธุ์มนุษย์พร้อมหว่าน
  หว่านไปที่แปลงนาของผญ.ที่เป็นฝ่ายตั้งรับ
  ประมาณนั้น...
 • ก็ถ้าอยากเป็นผู้นำอ่ะนะ