ความคิดเห็นบนคำถาม

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทย ต่อ U$ จะเป็นเช่นไรครับ ถ้าโลกเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ/เงินเฟ้อ/ราคาพลังงานสูง ?
29 มิ.ย. 2022 เวลา 12:42 • ธุรกิจ • 1 คำตอบ
ที่ถามแค่อัตราแลกเปลี่ยน U$ เพราะ เห็นว่าเป็นเงินสกุลที่นิยมอ้างอิงกันครับ
คำตอบ (1)
  • ถ้าสมมุติฐาน คือ วิกฤตดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลก และเงินเฟ้อก็สูงเหมือนกันทุกประเทศแบบเท่า ๆ กัน
    ปัจจัยที่น่าจะนำมาพิจารณา คือ อุปสงค์และอุปทานของไทยเรายังเท่าเดิมอยู่หรือไม่ครับ เช่น เรายังต้องการนำเข้าพลังงานในปริมาณเท่าเดิมมั้ย เพราะถ...