มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

ทำไมงานบางที่ถึงใช้คำว่าเราอยู่กันแบบครอบครัว ?
19 ก.ค. เวลา 08:47 • ความคิดเห็น • 4 คำตอบ
คำตอบ (4)
  • อยากให้พนักงานรักองค์กร ทุ่มเทกับงานมากๆ แต่ความเป็นจริง มันยาก
    • ครอบครัวนางซินค่ะ
      • ทำให้พนักงานไม่รู้สึกว่า ถูกแบ่งชนชั้น และจะทำความสนิทสนมกันมากขึ้นระหว่างเจ้านายและลูกน้อง
        • เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน คนทำงานจะมีกำลังใจในการทำงาน ทุ่มเทให้กับงานและภักดีต่อองค์กรครับ และถ้าหากทุกคนมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วย ความรักและภักดีต่อองค์กรก็จะมีมากยิ่งขึ้นครับ