ความคิดเห็นบนคำถาม

ถ้าผมจะเปิดรับฟังปัญหาแล้วคิดราคาจะมีคนสนใจมั้ยครับ เหมือนเอาตัวเองให้เช่าในรูปแบบของผู้ฟัง ?
21 ก.ค. 2022 เวลา 15:31 • การตลาด • 7 คำตอบ
คำตอบ (7)