ความคิดเห็นบนคำถาม

นิวเคลียสเซลล์ กับ นิวเคลียสอะตอมของธาตุต่างกันอย่างไร ทำไมถึงเรียกเหมือนกันทั้งที่นิวเคลียสอะตอมเล็กกว่า
31 ก.ค. 2022 เวลา 01:56 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี • 1 คำตอบ
คำตอบ (1)
  • นิวเคลียสตามความหมายดั้งเดิมตามรากศัพท์ภาษาละตินหมายถึง ผลไม้ที่มีเปลือกห่อหุ้ม มีเมล็ดอยู่ด้านใน ลักษณะนิวเคลียสของเซลล์และในอะตอม มีลักษณะคล้ายกันคือเป็นแกนกลางคล้ายเมล็ด มีสิ่งต่างๆห่อหุ้ม เท่าที่จําได้ในฐานะที่สอบตกชีววิทยาเป็นประจํา นิวเคลียสของเซลมีไซโตปลาสซึม เยื่อหุ้มเซล...
    • 3