ความคิดเห็นบนคำถาม

ถ้าคุณกำลังจะตายแล้วยมทูตมารับคุณ แต่ให้โอกาสบอกเหตุผลขออยู่ต่อคุณจะมีเหตุผลใดให้เขายอมให้คุณ?
19 ส.ค. 2022 เวลา 04:11 • ความคิดเห็น • 16 คำตอบ
คำตอบ (16)