ความคิดเห็นบนคำถาม

มีที่ดินเป็นที่ไร่ว่างเปล่าแห้งแล้งจะเริ่มต้นกับมันอย่างไร ?
25 ส.ค. 2022 เวลา 04:51 • การเกษตร • 3 คำตอบ
มีที่ดินโดยสภาพเป็นที่ไร่ดินทรายแดงแห้งแล้ง รอน้ำจากฝน ที่แปลงข้างๆใช้ปลูกมันสำปะหลัง เราอยากค่อยๆพล... ดูเพิ่มเติม
คำตอบ (3)
 • แนวคิดส่วนตัวเฮียนะ เฮียมีที่ดินแปลงนึงที่มุกดาหารแล้งกันดาลมาก เฮียลงทุนเอาหญ้าเลี้ยงวัวเอาหญ้าคลุมดินไปปลูกทิ้งแล้วจ้างรถบรรทุกน้ำไปรด พอเลี้ยงมันงอกงามสักสามปีเฮียก็จ้างรถไปขุดบ่อน้ำกักเก็บน้ำฝนไว้อีก คราวนี้ปล่อยให้ชาวบ้านเอาวัวเข้าไปกินหญ้า ขี้วัวขี้ควายมันทำให้หญ้าคลุมดินงอ...
  • 3
 • 1 ตรวจสอบพิกัดที่ดินของเราว่าเป็นโซนอะไร (พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่อนุรักษ์ ฯลฯ) เข้า web ของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรฯ เช็ค Zoning by Agri-Map
  2 หาแหล่งน้ำ...
  • 3
 • ลองปลูกไผ่ดูมั้ยคะ
  น่าจะเหมาะกับเงื่อนไขในชีวิตที่ว่ามาค่ะ... อ่านต่อ
  • 2