คำถาม

เมื่อท่านเข้าห้องน้ำ (ถ่ายหนัก) ท่านใช้กระดาษชำระ หรือ ใช้น้ำเป็นหลัก ?
18 ก.ย. 2022 เวลา 04:25 • ความคิดเห็น • 1 คำตอบ
คำตอบ (1)