ความคิดเห็นบนคำถาม

ในช่วงชีวิตตัวเอง มีอะไรบ้างที่รู้ว่าเงินซื้อไม่ได้ ยกตัวอย่าง บทเรียนที่เงินไม่สามารถช่วยได้ ?แลกเปลี่ยนประสบการณ์
23 ต.ค. 2022 เวลา 00:53 • ความคิดเห็น • 15 คำตอบ
คำตอบ (15)