ความคิดเห็นบนคำถาม

ถ้าให้นึกถึงสี ของกลิ่นหอม คุณจะนึกถึงสีอะไร ?
7 พ.ย. 2022 เวลา 04:37 • ความงาม • 6 คำตอบ
คำตอบ (6)