คำถาม

นักรบกับนักบวชต่างกันอย่าไร ?
14 พ.ย. 2022 เวลา 14:42 • 5 คำตอบ
ต่างคนต่างเกิดมาเป๊นมนุษย์เหมือนกัน
คำตอบ (5)
 • การทุจริต หรือ ละเลยต่อหน้าที่ ของนักรบ จะถูกตรวจสอบได้ ง่ายกว่าของนักบวช
  • นักรบเอาชนะคู่ต่อสู้
   นักบวชเมตตามนุษย์ทุกคนค่ะ
   • นักรบพรากชีวิตผู้อื่น
    นักบวชพรากชีวิตตนเอง
    • คงเหมือน วิศวกร กับ นักกฎหมาย ต่างกันที่เรียนมาคนละคณะ แม้จะสถาบันเดียวกันก็ตาม
     นักรบก็รับใช้กษัตริย์ นักบวช ก็รับใช้กษัตริย์ เหมือนกัน แม้จะทำงานคนละหน้าที่ก็ตาม...
     • ในเชิงนามธรรม ไม่ต่างกัน
      นักบวชรบแบบจริงจัง รบกับกิเลส
      นักบวชที่ตั้งใจดี ตั้งจิตดี