คำถาม

เพื่อนๆ จะลากเส้นยังไง ให้เส้นไม่ทับกันคะ ?
2 ม.ค. เวลา 05:35 • เกม • 3 คำตอบ
จากรูป... จะลากเส้นอย่างไร ให้เส้นไม่ทับกัน ?
คำตอบ (3)