คำถาม

แสงและเงา ในด้านการเปรี่ยบเทียบ เชิงสังคม,การเมือง,ความเป็นอยู่ คุณสามารถให้ความหมายออกมาในรูปแบบใดได้บ้าง ?
14 ก.พ. เวลา 11:19 • ความคิดเห็น • 3 คำตอบ
ถ้ามันคือสิ่งที่ต้องอยู่คู่กัน ไม่สามารถขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเพราะมันถูกสร้างขึ้นมาจากเหตุและผล ที่จำ... ดูเพิ่มเติม
คำตอบ (3)