ความคิดเห็นบนคำถาม

ถ้าเราไม่อุจจาระเป็นเวลา 1 เดือน จะเป็นอย่างไร ?
18 ก.พ. 2023 เวลา 09:09 • ความคิดเห็น • 8 คำตอบ
คำตอบ (8)