ความคิดเห็นบนคำถาม

ใบกำกับภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา เอาไว้ทำอะไร ครับ ?
13 มี.ค. 2023 เวลา 14:49 • การศึกษา • 1 คำตอบ
คำตอบ (1)
  • มีบางช่วงที่รัฐบาลให้นำมาลดหย่อนภาษีเงินได้ และเพื่อให้ผู้ประกอบการต้องดำเนินการจ่ายภาษีเงินได้ เช่นกัน ตา