คำถาม

การทดลองอาวุธนิวเครียร์ในมหาสมุทรจะมีผลต่อการวิวัฒนการกับสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรไหมครับ และถ้ามีจะมีสิ่งมีชีวิตใหม่ๆเกิดขึ้นจะมีโอกาสเป็นอันตรายต่อมนุษย์ไหมครับ ?
21 มี.ค. เวลา 06:24 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี • 2 คำตอบ
คำตอบ (2)