คำถาม

คำดูถูก ไม่ใช่แรงผลักดัน เธอว่ายังไง?
26 มี.ค. เวลา 11:32 • สิ่งแวดล้อม • 10 คำตอบ
คำดูถูก ไม่ใช่แรงผลักดัน คนเราไม่เหมือนกัน ไม่จำเป็นที่ต้องทำให้เขาเห็น คำดูถูกคืออิจฉาที่ชอบมาในรูป... ดูเพิ่มเติม
คำตอบ (10)