คำถาม

ไข่กับไก่อะไรเกิดก่อน ?
2 เม.ย. เวลา 08:12 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี • 3 คำตอบ
คำตอบ (3)