ความคิดเห็นบนคำถาม

ไข่กับไก่อะไรเกิดก่อน ?
2 เม.ย. 2023 เวลา 08:12 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี • 4 คำตอบ
คำตอบ (4)