คำถาม

คุณมักจะใช้ ใจและความรู้สึกมากกว่าใช้ความคิดและสติปัญญาในเรื่องใด
12 เม.ย. เวลา 16:09 • ความคิดเห็น • 22 คำตอบ
คำตอบ (22)