ความคิดเห็นบนคำถาม

การต่อสู้ของ...ระหว่างไทรันโนซอรัสกับแองไคโลซอรัส ด้วยความเป็นศัตรูกัน ใครชนะกว่ากันเอ่ย ?
21 มิ.ย. 2023 เวลา 11:42 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี • 1 คำตอบ
ไทรันโนซอรัส VS แองไคโลซอรัส
คำตอบ (1)